Aktualno

Dogodek KLUBA 65+ Ljutomer!


Spoštovani starejši občani!

Vabimo Vas
na prvi dogodek KLUBA 65+ Ljutomer, ki bo v četrtek, 28.4.2016, ob 9.00 uri,
v prostorih Društva upokojencev ...

Dogodek KLUBA 65+ Razkrižje!


Spoštovani starejši občani!

Vabimo Vas
na dogodek KLUBA 65+ Razkrižje, ki bo v sredo, 20.4.2016, ob 16.00 uri,
v Knjižnici in čitalnici Razkrižje. ...
Upravljalec LAS Pri dobrih ljudeh:

Bistra hiša  Martjanci

Smart House Martjanci


Martjanci 36
9221 Martjanci


Aktualno

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
 

Dogodek KLUBA 65+ Ljutomer!


Spoštovani starejši občani!

Vabimo Vas
na prvi dogodek KLUBA 65+ Ljutomer, ki bo v četrtek, 28.4.2016, ob 9.00 uri,
v prostorih Društva upokojencev Ljutomer.

Prvi dogodek bo obiskal g. Branko Petovar, direktor Centra za socialno delo Ljutomer, ki nam bo iz prve roke ponudil izčrpne informacije o pravicah iz javnih sredstev in oblikah pomoči za starejše.

Pogovor bo potekal v sproščenem domačem okolju, slišali bomo lahko veliko koristnega in zanimivega in če nas bo kaj posebej zanimalo tudi kaj vprašali.

»Klub 65+ je namenjen starejšim ljudem, njihovim svojcem in prijateljem z namenom ponuditi informacije, podporo, pomoč, druženje in aktivnosti za kvalitetno staranje v domačem okolju.
Klub 65+ bo deloval v okviru in v organizaciji društva upokojencev 1 do 2 krat mesečno v na območju občine Ljutomer, s čemer vam želimo zagotoviti večjo dostopnost do programov, storitev in informacij zanimivih za starejše v domačem okolju. Dejavnosti kluba so za udeležence brezplačne.«
Vljudno vabljeni in z lepimi pozdravi.

Partnerstvo projekta NAZDRAVJE ter Društvo upokojencev Ljutomer


 
 

Dogodek KLUBA 65+ Razkrižje!


Spoštovani starejši občani!

Vabimo Vas
na dogodek KLUBA 65+ Razkrižje, ki bo v sredo, 20.4.2016, ob 16.00 uri,
v Knjižnici in čitalnici Razkrižje.

Obiskali nas bodo predstavniki Zdravstvenega doma Ljutomer, ki nas bodo informirali in poučili na temo krvnega pritiska in krvnega sladkorja. V kolikor boste želeli, vam bodo krvni pristisk in krvni sladkor tudi izmerili..

Pogovor bo potekal v sproščenem domačem okolju, slišali bomo lahko veliko koristnega in zanimivega in če nas bo kaj posebej zanimalo tudi kaj vprašali.
»Klub 65+ je namenjen starejšim ljudem, njihovim svojcem in prijateljem z namenom ponuditi informacije, podporo, pomoč, druženje in aktivnosti za kvalitetno staranje v domačem okolju.

Klub 65+ bo deloval v okviru in v organizaciji društva upokojencev 1 do 2 krat mesečno v občini Razkrižje, s čemer vam želimo zagotoviti večjo dostopnost do programov, storitev in informacij zanimivih za starejše v domačem okolju. Dejavnosti kluba so za udeležence brezplačne.«
Skupaj zmoremo več!

Vljudno vabljeni in z lepimi pozdravi.

Partnerstvo projekta NAZDRAVJE ter Občina Ljutomer
 
 

Seminar PRO-E-BIKE!S SEMINARJEM O MOŽNOSTIH KORIŠČENJA E-KOLES IN E-SKUTERJEV ZA DOSTAVO BLAGA
USPEŠNO ZAKLJUČILI PROJEKT PRO-E-BIKE

Seminar o možnostih koriščenja e-koles in e-skuterjev za dostavo blaga
in opravljanje manjših vsakodnevnih poslovnih storitev v mestnih središčih

Kot zaključni dogodek v okviru projekta PRO-E-BIKE organizira Razvojna agencija Sinergija v sodelovanju s Pošto Slovenije Seminar o možnostih koriščenja električnih koles za dostavo blaga, ki je potekal v četrtek, 24. marca 2016 v prostorih Poštno-logističnega centra v Maribora, na Zagrebški 106.

Na seminarju je bilo predstavljeno v okviru projekta PRO-E-BIKE razvito Simulacijsko orodje ter ključni rezultati projekta, z namenom, da bi podjetjem in mestom na enostaven in razumljiv način demonstrirali, da dostava z električnimi kolesi pozitivno vpliva na zmanjšanje emisij in boljšo kakovost zraka, hkrati pa je tudi ekonomsko upravičena. Seminarja se je udeležilo 32 udeležencev. Vsakega udeleženca seminarja smo ob registraciji obdarili z PRO-E-BIKE informacijskim paketom, v katerem je bila zloženka projekta PRO-E-BIKE, tiskana verzija Informacijskega orodja, USB ključ PRO-E-BIKE z naloženim Simulacijsko orodjem.

Seminar je bil v prvi vrsti namenjen potencialnim poslovnim koristnikom električnih koles in lokalnim, regionalnim in nacionalnim odločevalcem, ki vsakodnevno sodelujejo pri sprejemanju politik na različnih nivojih odločanja, da so spoznali pomen dostave z električnimi kolesi pri razvoju trajnostne mobilnosti v mestih. Poleg zgoraj navedenih ciljnih skupin je seminar namenjen tudi vsem drugim, ki jih obravnavana tema zanima. Projekt se je izkazal za zelo uspešnega, odzivi vključenih lokalnih oblasti, deležnikov, podjetij ter drugih zainteresiranih posameznikov so pozitivni, rezultati zanimivi in uporabni.
 
 

Spoštovani,
vabimo vas, da se udeležite usposabljanja širiteljev zdrave in aktivne starosti , ki bo v okviru projekta NAZDRAVJE potekalo:
  • od 15. do 18. februarja 2016 ob 16. uri v prostorih Evangeličanskega župnišča Hodoš, Hodoš 55, 9205 Hodoš
  • VABILO

  • 19. februarja 2016 z začetkom ob 9. uriv prostorih knjižnice občine Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje
  • VABILO
Projekt NAZDRAVJE, ki ga koordinira Center za zdravje in razvoj iz Murske Sobote in je sofinanciran s strani Norveškega sklada, je namenjen vključevanju potencialov prebivalcev in inštitucij Pomurja v zmanjševanje zdravstvenih in socialnih neenakosti med starejšimi v lokalnih okoljih. Usposabljanje širiteljev zdrave in aktivne starosti bo v imenu partnerja v projektu NAZDRAVJE, Inštituta Emonicum iz Ljubljane, vodil dr. Božidar Voljč.
 
 

Seminar NAZDRAVJE!


Vabimo vas, da se udeležite usposabljanja širiteljev zdrave in aktivne starosti ,
ki bo v okviru projekta NAZDRAVJE potekalo

od 23. do 26. novembra 2015 med 16. in 20. uro
v stavbi občine Črenšovci, Prekmurske čete 20, Črenšovci.

Projekt NAZDRAVJE, ki ga koordinira Center za zdravje in razvoj iz Murske Sobote in je sofinanciran s strani Norveškega sklada, je namenjen vključevanju potencialov prebivalcev in inštitucij Pomurja v zmanjševanje zdravstvenih in socialnih neenakosti med starejšimi v lokalnih okoljih. Usposabljanje širiteljev zdrave in aktivne starosti bo v imenu partnerja v projektu NAZDRAVJE, Inštituta Emonicum iz Ljubljane, vodil dr. Božidar Voljč.

Življenje se podaljšuje in tudi v Črenšovcih je vse več starejših občanov. Njihovo znanje in izkušnje so potencial, ki ga je s pomočjo širiteljev mogoče vključiti v socialno usklajen razvoj občine. Usposabljanje širiteljev je namenjeno temu cilju. Usposabljanje bo potekalo vsak dan, z začetkom ob 16. uri in bo trajalo predvidoma do 20. ure. Program usposabljanja vključuje:
1. dan: Življenje nekoč in danes
2. dan: Zdravo življenje
3. dan: Aktivno življenje
4. dan: Kakovostno življenje in velike spremembe v starosti
 
 

Uspešno izveden 2. info dan električnih koles!

Razvojna agencija Sinergija je v nedeljo, 23. avgusta 2015, v okviru 20. Kolesarskega maratona po občini Moravske Toplice, organizirala 2. INFO DAN ELEKTRIČNIH KOLES.

Kolesarskega maratona smo se udeležili v sklopu projekta PRO-E-BIKE (IEE - Inteligentna energija Evrope) ter 74 udeležencem maratona predstavili prednosti in koristi uporabe električnih koles. Namen projekta PRO-E-BIKE je namreč spodbujati uporabo električnih koles in električnih skuterjev namenjenih za dostavo blaga. Pri tem je poudarek na vzpostaviti E-koles kot orodja poslovne simulacije za podjetja, ki bi omogočilo oceniti stroške in koristi za njihovo poslovanje, kot posledico uvedbe le-teh.
 
 
 

Seja Skupščina LAS Pri dobrih ljudeh!

V sredo, 15. julija 2015 bo potekala seja IZREDNE SKUPŠČINE LOKALNO AKCIJSKE SKUPINE LAS Pri dobrih ljudeh in hkrati  delovno srečanje članov LAS za pripravo Strategije lokalnega razvoja za obdobje 2014-2020.
Seja skupščine bo potekala v prostorih Centra BIO Doživetje, Renkovci 8, občina Turnišče.

Predviden dnevni red skupščine:
1) Potrditev dnevnega reda ter zapisnika 3. seje SKUPŠČINE LAS Pri dobrih ljudeh skupaj s sprejetimi sklepi;
2) Pregled do sedaj opravljenega dela - obravnava poročila o delu LAS za obdobje od 2. skupščine do danes in pregled opravljenega dela LAS za programsko obdobje 2007-2013.
3) Osnovne informacije in možnosti za območje LAS Pri dobrih ljudeh v okviru Programa CLLD (Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost - CLLD) v programskem obdobju 2014-2020.
4) Obravnava »Osnutka Poziva za vstop v članstvo v lokalno akcijsko skupino LAS Pri dobrih ljudeh«.
5) Razno.
 
 

TVU 2015!

Teden vseživljenjskega učenja (TVU) se je v zadnjih letih uveljavil kot najvidnejša vsakoletna kampanija s področja izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt, katerega usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije, povezuje raznovrstne izvajalce izobraževanja in učenja ter udeležence vseh generacij, s tem pa omogoča uveljavljanje koncepta in prakse vseživljenjskega učenja. Letošnji TVU je jubilejni 20. po vrsti.

Razvojna agencija Sinergija je tudi v letu 2015 prevzela vlogo enega izmed območnih koordinatorjev TVU v Pomurski regiji in bo tako v času od 15.5.2015 do 30.6.2016 skupaj s partnerji, izvajala različne prireditve. Seznam prireditev najdete v koledarju prireditev (link: http://issuu.com/krist82/docs/tvu_seznam_prireditev_enostranski/1)
 
 

Poziv mladim za sodelovanje v projektu NVO podjetnik!

Lokalna razvojna fundacija za Pomurje (LRF za Pomurje) izvaja projekt »NVO podjetnik«, ki je sofinanciran s strani Ameriške ambasade. V okviru projekta želijo animirati mlade brezposelne, da se s svojo ustvarjalnostjo, motivacijo in idejami, vključijo v delo nevladnih organizacij ter tako spoznajo priložnosti, ki jih lahko realizirajo v okviru nevladnih organizacij.

Kontakt: novice@lrf-pomurje.si ali tel. št. 02 538 1663

Letak "NVO podjetnik"...
 
 

Predlog Uredbe CLLD!

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo predstavil določbe UREDBE o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: Uredba CLLD). Predstavitev je bila namenjena vsem zainteresiranim lokalnim akterjem, ki vidijo priložnost za lokalni razvoj po pristopu »od spodaj navzgor«.

V izvajanje CLLD so se vključili trije skladi, in sicer Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP), Evropski sklad za regionalni razvoj (v nadaljevanju: ESRR) in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (v nadaljevanju: ESPR), ki so skupaj pripravili skupni predlog Uredbe CLLD, ki bo določala izvajanje lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014–2020. V predstavitvi so člani Koordinacijskega odbora CLLD predstavili splošni del ter posebnosti posameznih vključenih skladov.

CLLD je pomemben instrument za zagotavljanje socialne vključenosti in zmanjšanja tveganja revščine za določene skupine prebivalstva, ki živijo v različnih lokalnih okoljih, tako na podeželju, kot tudi v manjših mestih in urbanih območjih. Namenjen je naslavljanju razvojnih izzivov, kot so visoka brezposelnost, pomanjkanje delovnih mest, pomanjkljiva opremljenost z osnovnimi storitvami. S tem instrumentom naslavljamo tudi območja, ki se soočajo s tveganjem socialne izključenosti ter načrtujemo izvajanje aktivnosti, ki bodo prispevale k večji socialni vključenosti. Posebno pozornost pa se namenja tudi varstvu okolja in ohranjanju narave.


Za pregled predloga Uredbe CLLD kliknite tukaj.

Vse pripombe, mnenja in predloge dopolnitev Uredbe CLLD, se lahko posreduje najkasneje do torka, 27. 1. 2015, na elektronski naslov: gp.mkgp@gov.si.

 

 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
 
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se