Aktualno

Dogodek KLUBA 65+ Ljutomer!


Spoštovani starejši občani!

Vabimo Vas
na prvi dogodek KLUBA 65+ Ljutomer, ki bo v četrtek, 28.4.2016, ob 9.00 uri,
v prostorih Društva upokojencev ...

Dogodek KLUBA 65+ Razkrižje!


Spoštovani starejši občani!

Vabimo Vas
na dogodek KLUBA 65+ Razkrižje, ki bo v sredo, 20.4.2016, ob 16.00 uri,
v Knjižnici in čitalnici Razkrižje. ...
Upravljalec LAS Pri dobrih ljudeh:

Bistra hiša  Martjanci

Smart House Martjanci


Martjanci 36
9221 Martjanci


Lokalna razvojna strategija je krovni strateško operativni dokument in podlaga za razvoj posamezne LAS. Njen namen je oblikovati razvojne usmeritve območja za daljše časovno obdobje. V našem primeru za programsko obdobje 7 let (2007-2013). Naravnane morajo biti celovito, ne sektorsko, in hkrati pregledne.
V lokalni razvojni strategiji so jasno opredeljeni razvojni problemi in potenciali, do katerih smo prišli s podrobno in učinkovito analizo stanja. Na podlagi dobre analize in jasno izraženih razvojnih potreb smo oblikovali razvojne usmeritve in cilje strategije.
Ker lokalna razvojna strategija ni sektorska, je usklajena z ostalimi razvojnimi dokumenti in politikami na lokalni in nacionalni ravni. Lokalna razvojna strategija je nastala s sodelovanjem lokalnih prebivalcev, upoštevanjem njihovih želja, potreb in zmožnosti.

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA PARTNERSKIH OBČIN: Beltinci, Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče in Velika Polana - PREKMURSKA PODEŽELJSKA Z(A)VEZA: »PRI DOBRIH LJIDEH«


PREDSTAVITEV LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE - "OSEBNA IZKAZNICA LAS"
Ob prijavi na JAVNI RAZPIS za izbor in potrditev Lokalnih akcijskih skupin, upravičenih do sredstev za izvajanje pristopa Leader je morala vsaka LAS poleg lokalne razvojne strategije priložiti tudi dokument, iz katerega je razvidna oblika, struktura, partnerstvo, postopki in način delovanja LAS ("osebna izkaznica LAS"). Dokument je ključnega pomena za oceno kvalitete partnerstva. Dokument predstavlja lokalno akcijsko skupino.

Osebna izkaznica LAS Pri dobrih ljudeh

Namen Smernic in priporočil za izvajanje pristopa LEADER v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007 – 2013 je informirati in spodbuditi vse zainteresirane podeželske prebivalce, da bi kar najbolje vzpostavili javno-zasebna partnerstva in pripravili svoje lokalne razvojne strategije, ter tako čimbolj učinkovito izvedli lokalne razvojne strategije. Smernice predpisujejo splošna merila za: ustanovitev, izbiro in upravljanje Lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju LAS); oceno javno-zasebnih partnerstev ter oceno lokalnih razvojnih strategij. Podana so tudi splošna priporočila za delovanje LAS in izbiro projektov s strani LAS.

Smernice in priporočila za izvajanje pristopa LEADER v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007 – 2013

Priročnik za obveščanje je namenjen vsem upravičencem, ki morajo svoje naložbe ustrezno označiti oziroma o njih obveščati javnost. Izvajanje navodil priročnika je obvezno za vse organizacije, ki so in bodo udeležene pri obveščanju in informiranju o projektih, sofinanciranih s pomočjo ESKRP. V priročniku so natančno opredeljeni: kdo, kdaj, kje in kako mora obveščati javnost o naložbah, sofinanciranih iz ESKRP. Prav tako boste lahko v njem našli vse potrebne napotke glede uporabe logotipov Evropske unije (EU), Republike Slovenije (RS), in EKSRP ter vse navedbe, ki jih morajo upravičenci uporabljati pri označbi.

Priročnik za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013

Brušura LAS Pri dobrih ljudeh

Plakat LAS Pri dobrih ljudeh

 
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se